อนุทิน 31930 - kmsabai

kmsabai

กระบวนการเรียนรู้ทางจิต  รู้สึกว่าจะจับฉ่ายเล็กน้อย

อะไรก็เอาไปหมด

   เพื่อการเรียนรู้

    จริตเดิมที่แน่นคือสายวัดป่า

    มาเรียนรู้แนวหลวงพ่อเทียน

     ไปอ่านท่านติช  อ่านท่านดาไล

    และมาเรียนรู้ท่านพุทธทาสและท่านปยุตต..

   ไปเรียนรู้เรื่องสุนทรียสนทนา

    เรื่องของ U theoty  จิตวิวัฒน์

    การพัฒนาจิตประยุกต์แบบเสมสิกขาลัย

   เข้าภาวนาแบบทิเบต กับอาจารย์...

   แต่ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยง

    วิถีตัวตนนี้คงจะต้องลองทุกอย่างก่อน..

  มั๊ง

   ถึงจะได้มีผลึกดีๆ..กับเขาบ้าง..........

  

เขียน 29 Jan 2009 @ 05:15 ()


ความเห็น (0)