อนุทิน 31885 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้เวลา 10.30-12.10 น. โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โดยการนำของ ผอ.วิมล แพงโคตร และคณะครูทุกคนได้มาส่งรองผอ.สุนทร แดนดี อดีต ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ซึ่งสอบรอง ผอ.ได้
  • ได้ขอศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในฝัน เชียงกลมวิทยาด้วย
  • นำเสนอเป็นสไลด์ ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นได้กล่าวส่งมอบ รับมอบโดย ผอ.ทั้งสองโรงเรียน
  • และเดินเยี่ยมชมห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
  • ย่าย ๆ นำหนังสือราชการ 2 เรื่องไปส่งที่เขต คือการขออนุเคราะห์ให้ครูจารุณี เอกบรรณารักษ์ มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย และการของบประมาณเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ให้บุ๋ม หน.จนท.พัสดุ สั่งซื้อโปรเจคเตอร์ 5 ชุด
  • เขียน 28 Jan 2009 @ 13:49 () แก้ไข 29 Jan 2009 @ 12:48, ()


    ความเห็น (0)