อนุทิน 31885 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

 • วันนี้เวลา 10.30-12.10 น. โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โดยการนำของ ผอ.วิมล แพงโคตร และคณะครูทุกคนได้มาส่งรองผอ.สุนทร แดนดี อดีต ครูโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ซึ่งสอบรอง ผอ.ได้
 • ได้ขอศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในฝัน เชียงกลมวิทยาด้วย
 • นำเสนอเป็นสไลด์ ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นได้กล่าวส่งมอบ รับมอบโดย ผอ.ทั้งสองโรงเรียน
 • และเดินเยี่ยมชมห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
 • ย่าย ๆ นำหนังสือราชการ 2 เรื่องไปส่งที่เขต คือการขออนุเคราะห์ให้ครูจารุณี เอกบรรณารักษ์ มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย และการของบประมาณเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ให้บุ๋ม หน.จนท.พัสดุ สั่งซื้อโปรเจคเตอร์ 5 ชุด
 •   เขียน:  
    แก้ไข:  

  ความเห็น (0)