อนุทิน 31817 - ครูนิศากร

วันนี้ดีจริงๆ  เด็กๆทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก

นักเรียนสนใจความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้มากขึ้น

    เด็กดี ศรีนาด้วง  ร่วมใจใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน

เขียน 27 Jan 2009 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)