อนุทิน 31802 - เตวิชโช

  ติดต่อ

พุทธศาสนามีเหตุมีผลและการละ กิเลสก็ยาก คนจึงไม่ค่อยอยากเอา สติปัฏฐาน๔ สัมมาอาริยมรรคมีองค์๘... หันไปนิยมแบบศาสนาพาสนุกได้ลาภเห็นทันตา พิธีรีตรองบางอย่างกลายเป็นกาฝากของศาสนาและสังคมไปแล้ว ต้องช่วยกันปฏิบัติตามสัมมาอาริยมรรคมีองค์๘ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ครบวงจรของ ศาสนาจริงๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)