อนุทิน 31802 - บุณยกร

บุณยกร

พุทธศาสนามีเหตุมีผลและการละ กิเลสก็ยาก คนจึงไม่ค่อยอยากเอา สติปัฏฐาน๔ สัมมาอาริยมรรคมีองค์๘... หันไปนิยมแบบศาสนาพาสนุกได้ลาภเห็นทันตา พิธีรีตรองบางอย่างกลายเป็นกาฝากของศาสนาและสังคมไปแล้ว ต้องช่วยกันปฏิบัติตามสัมมาอาริยมรรคมีองค์๘ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ครบวงจรของ ศาสนาจริงๆ

เขียน 27 Jan 2009 @ 08:58 ()


ความเห็น (0)