อนุทิน 31402 - สี่ซี่

  ติดต่อ

เช้า=-ข่าว

กลางวัน=ทานข้าว

บ่าย=สกัดความรู้

เย็น=???

  เขียน:  

ความเห็น (0)