อนุทิน 31324 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมื่อเราทุกข์ เราก็อ่านทุกข์ เมื่อเราสุขเราก็อ่านสุข
อ่านแล้วก็สอนตัวเองว่านี่คือทุกข์ ทำอย่างนี้แล้วทุกข์ ทำอย่างนี้แล้วสุข
อ่านทุกข์ สอนทุกข์ เพื่อ “วางทุกข์”
อ่านสุข สอนสุข เพื่อ “วางทุกข์”

สอนตนเองให้รู้จักวางอารมณ์ที่ไม่จีรังที่ชื่อว่าทุกข์และสุขเสีย

  เขียน:  

ความเห็น (0)