อนุทิน #31315

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนกลยุทธ์(๒๕๕๒-๒๕๕๕) แผนปฏิบัติการ และโครงการประจำปี๒๕๕๒ วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ บุคลากรทั้งหมดของ กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกันSWOTและทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

เขียน:

ความเห็น (0)