อนุทิน 31182 - kmsabai

kmsabai

AAR การประชุมโครงการประเมินร่วม สปสช กับ พรพ 15-16 มค 52

   - เป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อดูเกณมาตรฐานของแต่ละ รพ เพื่อนำไปประกอบการให้งบประมาณของสปสช

   - ระยะเวลา หกเดือนคือ ธค ถึง พค 52

  - ลำดับกิจกรรมคือ   ประชุมชี้เเจง    ส่งแบบประเมิน   เยี่ยม   เวบ คอน หนึ่ง  เวบคอน สอง

 สิ่งที่ต้องส่งคือ

     - Mini hospital profile

     - Overall  score

    - Gap of 5 simple

      - MRA

     - การพัฒนาระบบบริการอย่างน้อย ห้าระบบ

 

ตั้งใจว่ากลับไปจะให้ท่านผอ ประชุมชี้แจงและเร่งดำเนินการ

ก่อนขึ้นเครื่องวานนนี้ได้สรุปให้ท่านทราบแล้ว

  เป็นการหารือเบื้องต้น

เขียน 16 Jan 2009 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)