อนุทิน 30953 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • กำลังสอบ post test เปลี่ยนตัวเลือกหลายข้อ น่าจะได้เพิ่มจาก pre test ได้ 13 จาก 20
  • วัดตัวตัดสูททีม 26 ICT
  • ดร.ชัยพฤกษ์ เสรรีรักษ์ ที่ปรึกษา สพฐ. บรรยายเรื่อง Future School
  • คุณหญิงกษมา เลขา กพฐ. มาให้นโยบายและมอบเกียรติบัตรแก่ Roving Team ชุดแรก 39 คณะ
  • เดินทางกลับพร้อมคณะ 12.25 น. ถึงบ้าน สามทุ่ม
เขียน 14 Jan 2009 @ 08:54 () แก้ไข 15 Jan 2009 @ 16:52, ()


ความเห็น (0)