อนุทิน 30889 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

วันนี้จัดการเรื่องประสานงานเป็นส่วนใหญ่

  • นัดคุยกับสำนักวิจัยฯ เรื่องปรับปรุงข้อมูล
  • ปรับ IA เว็บ ม.อ.บางส่วน
  • เขียนบันทึกเรื่อง KV
  เขียน:  

ความเห็น (0)