อนุทิน 30831 - นันทา

นันทา

วันนี้ทำงานได้เสร็จเรียบร้อย  2  เรื่องใหญ่ ๆ  ได้แก่ การจัดทำการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื่นฐานนอกระบบ (คูปองส่งเสริมการเรียนรู้)

เขียน 12 Jan 2009 @ 20:56 () แก้ไข 12 Jan 2009 @ 21:37, ()


ความเห็น (0)