อนุทิน 30831 - นันทา

  ติดต่อ

วันนี้ทำงานได้เสร็จเรียบร้อย  2  เรื่องใหญ่ ๆ  ได้แก่ การจัดทำการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื่นฐานนอกระบบ (คูปองส่งเสริมการเรียนรู้)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)