อนุทิน #30831

วันนี้ทำงานได้เสร็จเรียบร้อย  2  เรื่องใหญ่ ๆ  ได้แก่ การจัดทำการจัดทำคำของบประมาณ และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื่นฐานนอกระบบ (คูปองส่งเสริมการเรียนรู้)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)