อนุทิน 30788 - หยั่งราก ฝากใบ

ข้อคิดที่ได้จาก "กัลยาณมิตร" ทำให้ตระหนักขึ้นมาว่า...

ความผิดพลาดของคนอื่น..เรามักจะเห็นชัดเจนใหญ่โต....

แต่ความผิดพลาดของตัวเอง...เรามองเท่าไหร่ก็มองไม่ค่อยจะเห็น...เอาเสียเลย....ฮา...

ขอบคุณอ.ธ.วัชชัยค่ะ

(^__^)

Pc2505700

เขียน 11 Jan 2009 @ 20:38 () แก้ไข 11 Jan 2009 @ 20:43, ()


ความเห็น (0)