อนุทิน 30720 - dejavu monmon

  ติดต่อ

หากยังมีการสอบปลายภาคเรียน ควรดำเนินการดังนี้

๑) อบรมเกี่ยวกับระเบียบการเข้าห้องสอบ ตลอดถึงวิธีการทำข้อสอบ

๒) อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในห้องสอบ (จริยธรรมต่อตนเอง บุคคลอื่นและกฎระเบียบ)

๓.....

๔.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)