อนุทิน 30720 - dejavu monmon

dejavu monmon

หากยังมีการสอบปลายภาคเรียน ควรดำเนินการดังนี้

๑) อบรมเกี่ยวกับระเบียบการเข้าห้องสอบ ตลอดถึงวิธีการทำข้อสอบ

๒) อบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในห้องสอบ (จริยธรรมต่อตนเอง บุคคลอื่นและกฎระเบียบ)

๓.....

๔.....

เขียน 10 Jan 2009 @ 15:04 ()


ความเห็น (0)