อนุทิน 30567 - ครูซ่อมคน

8  มกราคม 2552 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม พัฒนาสังคมและชุมชน ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.) แยก ช/ญ อายุ  อาชีพ 

- ทำกระทงใบตองลดโลกร้อนแจกข้าววันเด็ก

- สืบค้นข้อมูลแผน กลยุทย์ กศน. 52 เพื่อเป็นข้อมูลทำแผน

จังหวัด  14 -15 มค.52 ที่เขือนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

- อาหารใจ  30 นาที่ 

เขียน 08 Jan 2009 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)