อนุทิน 30494 - ครูซ่อมคน

7 มกราคม  2552 09.00-12.30น. พิมพ์โครงการพิเศษที่จัด ปี 2552

ตามแผน ณ กศน.เมืองประจวบฯ 13.00น.เป็นต้นไปลงพื้นที่ตำบล

ห้วยทรายเพื่อประสานงานของรางรัลวันเด็กประสานนักศึกษาเรื่อง

การทำอาหารแจกเด็กหว้ากอ

เขียน 07 Jan 2009 @ 11:39 ()


ความเห็น (0)