อนุทิน 30472 - kmsabai

  ติดต่อ

-ข้อคิดดีๆ..

 

ฟิล แครอล สรุปว่า มีคุณภาพสองประการที่เขาคิดว่าสำคัญสำหรับ leadership ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบใด หรือปัจเจกบุคคล style ไหนก็ตาม ประการแรกคือ humility หรือการอ่อนน้อมถ่อมตน สำนึกในความไม่สมบูรณ์ของตนเอง เพราะถ้าเราเองมองไม่เห็น ไม่รับรู้ หรือไม่ยอมรับเรื่องนี้แล้ว เราก็จะนำคนไปผิดทางอย่างแน่นอน และอีกประการก็คือการที่เรามุ่งมั่นยึดหลักการแห่งความจริงและการพูดความจริงเป็นส่ิงสำคัญที่สุด และหลายครั้งที่การพูดความจริงนั้นยากกว่าการไม่พูดโกหกมากนัก

 จาก http://gotoknow.org/blog/phoenix-mirror/226813

  เขียน:  

ความเห็น (0)