อนุทิน 30203 - ภูสุภา

  ติดต่อ

อ่านบันทึกของคุณ kungnoit แล้วระลึกถึงบันทึกแรกของตัวเราเองว่า เรามารู้จัก Gotoknow นี้ได้อย่างไร

จึงเกิด บันทึกนี้ และตอนต่อ ตั้งใจเขียนเพื่อคุณ kungnoit ค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)