อนุทิน 30170 - บุณยกร

บุณยกร
 • รับฟังวิทยุชุมชน"มูลนิธิธรรมะร่วมใจ"ได้ที่
 • FM.91.50 MHZ ออกอากาศ 2 ช่วงเวลาโดยไม่มีโฆษณา
 • ช่วงเช้า 04.30 น -14.00.น
 • ช่วงเย็น 15.00-21.30.น ทุกวัน
 • วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนของ"มูลนิธิธรรมะร่วมใจ"
 • 1.รักษาและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • 2.ส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • 3.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดวัฒนธรรม
 • 4.เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความสามัคคีชุมชน
 • 5.เผยแพร่ให้ความรู้ด้านศีลธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
 • ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีฯ บางส่วน
 • ร้อยเอ็ดบางส่วน..ศรีสะเกษบางส่วน..ติดต่อสอบถาม
 • "มูลนิธิธรรมะร่วมใจ" วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ตั้งอยู่ถนนอรุณประเสริฐ(ยโสธร-อำนาจเจริญ) บ้านม่วงไข่ ต.กระจาย อ.ป่าติ๊ว จ.ยโสธร..
 • 045-795-048..045-795-505..089-6291452
 • [email protected]
 • ธรรมรักษา @30153
 • อนุโมทนาขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

เขียน 01 Jan 2009 @ 22:16 () แก้ไข 07 Jan 2009 @ 04:14, ()


ความเห็น (0)