อนุทิน 30028 - บุณยกร

บุณยกร

  • ธรรมะที่ทำให้งาม
  • ขันติ..ความอดทน
  • โสรัสจะ..ความสงบเสงี่ยม
  • นายกรัฐมนตรีกำลังแถลงนโยบายการบริหารประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศ
  • รัฐบาลได้ใช้วิธีหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใส่เสื้อสีแดง
  • เป็นการใช้ธรรมะที่ทำให้เกิดความสง่างามได้เป็นอย่างดี
  • อนุโมทนาสาธุกับความพยายามของทุกภาคส่วนที่ทำให้การแถลงนโยบายครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ไม่เกิดความวุ่นวาย
  • และมอบให้เป็นของขัวญปีใหม่แก่คนไทยทุกคน
  • ธรรมรักษา
เขียน 30 Dec 2008 @ 11:38 () แก้ไข 30 Dec 2008 @ 11:39, ()


ความเห็น (0)