อนุทิน 29614 - สมคบ

สมคบ

ไอเดียของผม

ศูนย์รพ.แห่ความสุข  ก็คือ ทีมประสานงานคุณภาพ คือรวมเรื่องของความสุขเข้าได้กับเรื่องของงานพัฒนาคุณภาพ นอกจากกระบวนการพัฒนาแล้ว ยังต้องเพิ่มภาระกิจอีกหลายอย่าง 1 ใน นั้น ก็คือ  การสร้างค่านิยมใหม่   อาจรวมเรื่องของ ค่านิยม 14 corevalue ของที่ทางพรพ. เสนอมา .. และ อีกอันคือเรื่องของ การดูแลด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์  ความสุขเกิดจาการดูแลกันด้วยความรัก .. เป็นอะไรที่มองไม่ค่อยเห็นด้วยตาเปล่า แต่ใช้ตาแห่งความรู้สึก

ซึ่งมีไม่กี่คนที่จะชอบแนวนี้ และเข้าใจแนวนี้ จึงคิดว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ ควรตกอยู่แก่ ทีม FA เดิม เพื่อเพิ่มคนทำงานแนวนี้ให้เพิ่มขึ้น ก็คือ มีการจัดตั้งฑูตแห่งความสุขเพิ่มขึ้นมา อีกคน ...

ลอมาพิจารณา แผนยุทธศาสตร์ย่อยของการพัฒนาคุณภาพ ร.พ.ปายอีกครั้ง

 1. เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
 2. มีการพัฒนากลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญ
 3. เจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ
 4. สามารถทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
 5. มีการสะสมคุณภาพ
 6. บุคลากรร.พ.ปาย มี ค่านิยมเกี่ยวกับงานคุณภาพ
 7. มีการส่งเสริมบุคลากรให้กล้าคิดกล้าทำ
 8. มีการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ในการทำงาน
 9. มีการติดตามระบบงานที่สำคัญในร.พ.
 10. มีการเยี่ยมทั้งหน่วยงานนนอกร.พ. และเยี่ยมภายใน
 11. ฑูตแห่งความสุขมีความสามารถในการเป็น facillator
 12. มีการนำเอามาตรฐานมาคุยกันเล่นอย่างมีความสุข(มีการพัฒนาอันเกิดจากการเทียบเคียงมาตรฐาน)

 

ลองพิจารณาที่ยุทธศาสตร์ 4 กับ 6  จะเห็นว่ามีการพยายามทำเรื่องของนามธรรมให้เป็นเรื่องของรูปธรรม และ พยายามปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆเข้าไปในบุคลากร ด้วยวิธีการต่างๆที่แล้วแต่ทางทีมงานศูนย์จะใช้ หรือหาคนอื่นมาช่วย

**** ลองพูดถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ****
เรื่องนี้ก็ลองใช้ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 กับ 6

 

สามารถทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

 

ข้อนี้คือ หารูปแบบกิจกรรมการดูแลที่ใครใครเห็นแล้วบอกว่า นี่แหละ การดูแลด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์......  (นี่แหละ ฮิวแมนไนซ์) เช่น โครงการพยาบาลไร้หมวก ที่คิดได้ แต่อาจจะมีอย่างอื่นๆ อีก

อย่างกรณีที่ หมอสุพัฒน์ และทีมงานนำพระมาสวดให้จิตใจสงบที่ร.พ. ก็เป็นเรื่องดี  หรือระบบบริการอันอื่นๆเช่นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นคนทุกข์ต่างๆ  ผมเองอยากจะ จัดตั้ง กรรมการระดับอำเภอที่ติดตมดูผู้ป่วยคนทุกข์ที่ถูกทอดทิ้งอย่างกรณี จ่าจู , ยายละ , แล้วก็อีกหลายกรณี  อาจชื่อ กรรมการดูแลคนทุกข์ที่มาจากร.พ.  เพื่อกรอบปริมาณมาให้ลดลงเพราะว่าอาจจะเยอะก็ได้  การจัดตั้งทีม end of life care ประจำร.พ. อย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

 

 

 

 

 

               

บุคลากรร.พ.ปาย มี ค่านิยมเกี่ยวกับงานคุณภาพ

ก็พูดถึงการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการดูแลด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์...  เช่น กการเปิดเวทีอบย่างที่เคยทำกันมา   แต่อาจจะขยายวงออกไปข้างนอกเพิ่มอีก เพื่อเป็นการใช้พลังจากภายนอก   การจัดเวทีสัมมนา  หรือการจัดเวทีค้นหารูปแบบ ในร.พ. เอง หรือการจัดเวทีเพื่อนิยามความหมายของคำว่าการดูแลด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์   การติดป้ายไว้น่าร.พ. humanized and Lovely hospital  

 

ประเด็นการเปิดเวที น่าจะเป็นอย่างไร ... คิดเล่นๆ

ลองแจมไอเดีย ครับ เป็นการฝึกตัวเองเช่นกัน

ก็คงใช้ สุนทรีย สนทนาเป็นเครื่องมือหลัก  นั่งล้อมวง ในระดับเดียวกัน

เปิดประเด็นง่ายๆ อยากให้เล่าว่า ในช่วง เดือนมานี้ได้ไปเจอ เหตุการณ์ที่ แบบฮิวแมนไนซ์ ๆ ... (อาจใช้เป็นศัพท์แสลงว่า ฮิวฮิว ก็ดูเก๋ดีนะ) สำหรับตัวเอง

หลังจากที่คนเล่ามาซัก 4-5 เรื่อง แล้ว ...ก็คงเปิดต่อว่า  ลองช่วยกันสกัด คำว่าฮิวแมนไนซ์(ฮิวฮิว)ในความรู้สึกของพวกเรา ออกเป็นสิ่งที่จะสื่อได้ง่ายๆกับคนอื่นๆ อาจจะนอกจากเรื่องที่เล่าก็ได้

ช่วยกันหารูปธรรมที่ทำได้ ที่น่าจะเป็นฮิว activity ได้

 

อาจมีรูปแบบเจ๋งๆ เช่น ฉาย วิดิโอเพื่อกระชากอารมณ์  ความรู้สึก อาจจะทำให้ มีรสชาดขึ้น

 

อาจบอกว่า

 1. เราทำอยู่แล้ว ... อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเอง  แต่ผมคิดว่า ก็เป็นเครื่องมือแห่งการชื่ชม และ การเอาไปทำแบบอย่าไงปใสตัวสำหรับที่ทัยังไม่มี
 2. แต่ยังก็น่าจะมีแบบที่สองคือ ค้นหารูปแบบร่วมกัน ที่ใหม่เลย แบบฮิวฮิว แล้วมาลองทำร่วมกัน เป็นสนธิสัญญาณ อาจมีหลายแนว อันนี้ก็จะทำให้ มีพันธะสัญญาในการพบปะกันครั้งต่อไป และ เป็นอะไรที่น่าจะเกิดเป็นเครือข่ายอันบั่งยืนไป อาจนัดเจอกันที่ เวบหรือบลอกใดบลอกหนึ่ง

 

 

เขียน 23 Dec 2008 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)