อนุทิน 29458 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Hard Work and Practice in Programming อยากให้นักศึกษาทุกคนอ่านจริงๆ (อ้อ.. ลืมไป นักศึกษาไม่ชอบอ่านอะไรเป็นภาษาอังกฤษ.. ไม่ว่าบทความภาษาอังกฤษหรือหนังสือภาษาอังกฤษ)

เขียน 21 Dec 2008 @ 21:49 () แก้ไข 21 Dec 2008 @ 21:49, ()


ความเห็น (0)