อนุทิน 29345 - มะปรางเปรี้ยว

จัดทีมไปช่วยอบรมให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน เรื่อง "รู้จักใช้งาน Gotoknow เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้" ได้แล้ว

ตกลงไปกัน 4 คน : มะปราง เก๋ นก และชิว

สถานที่ : หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา

วัน-เวลา : 24 ธ.ค. 51 เวลา 9.00-12.00 น.

เขียน 19 Dec 2008 @ 16:11 () แก้ไข 19 Dec 2008 @ 16:12, ()


ความเห็น (0)