อนุทิน 29311 - เตวิชโช

  ติดต่อ

 • ประชาธิปไตยตามใจว่า              คือที่มาแห่งความวุ่นวาย
 • สังคมจะเป็นธรรม                      เพราะไม่เหยียบย่ำคนอื่น
 • คนไม่เคารพกฎหมาย                 เหมือนวัวควายไม่มีีคอก
 • ดูบ้านเมืองดูที่ความสะอาด         ดูประชาชาติดูที่ความสามัคคี
 • ดูคนดีดูที่งาน                            ดูลูกหลานดูที่ความเคารพ
 • ดูหญิง ดูที่ความอาย                  ดูชายดูที่ความกล้าหาญ
 • ดูพระดูที่กิจวัตร                         ดูคฤหัสถ์ ดูที่ความขยัน
 • เพ่งโทษตนเป็นบัณฑิต                เพ่งความผิดคนอื่นเป็นพาล
 • เสียเงินทองไม่เป็นปัญหา              เท่ากับเสียเวลาและเสียใจ  
 • มงคลชีวิต จากหลวงปู่จันทร์
 • พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงฯ จ.เชียงใหม่
 • ธรรมรักษาทุกชีวิต

 


 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)