อนุทิน 29258 - krutoiting

krutoiting

อ่านบทความของน้องมุก ซึ่งถูกแนะนำโดยอ.ขจิต ทำให้ตจ้องหันมาศึกษาความรูเพิ่มเติม จาก สไลค์ที่ปรากฏในบันทึกนี้ http://gotoknow.org/blog/mukty/230364 โดยบันทึกนี้ได้นำ แผ่นสไลค์ของท่านศ.ดร.สุวิมล ว่องพานิช  มาให้ศึกษา ที่จริงแล้วฉันเคยอ่านงาน เรื่องวิจัยของท่านศดร. สุวิมลมาหลายครั้งแล้ว จากที่อ.ขจิต กรุณาแนะนำ  แต่ฃฉันก็ได้แต่อ่าน และคิดว่า มันน่าจะ ทำนะ  อย่างนี้ซ อย่าวนี้ซ ซึ่งมันก็เป็นเพียงความคิดของฉันเท่านั้นเอง ฉังเพียงเริ่มต้นฝึกหัดไป 1 เรื่อง  ผ่านมาแล้ว 2 ปี เป็นรายงานการใช้คู่มือ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร โดยใช้ค่ายภาษอังกฤษ  ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ  และได้นำมาใช้ซำอีก 2 ครั้ง หลังจากฉันสรุปรายงานการใช้เรียบร้อยไปแล้ว ผลการเรียนรุ้ไม่แตกต่างกัน มีเพียงปัจจัยบางอย่าง เช่น ความพร้อมของครูเท่านั้น ที่เป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อไป

เขียน 18 Dec 2008 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)