อนุทิน #29182

นมัสการพระคุณเจ้า TUKKATUMMO @29181 ทำให้นึกถึงเรื่องการลง พรหมทัณฑ์ ในนิยายธรรมะเรื่อง พระอานนท์...พุทธอนุชา ตอนที่ ๓๐ : (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)