อนุทิน 29115 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • จันทร์ที่15 ธ.ค.ประชุมกรรมการเงินกู้ บ่ายออกไปประเมินที่ดิน 10 ราย ที่ผาขาว วังสะพุง ภูเรือ ท่าลี่ และเมืองเลยกลับถึงบ้านสามทุ่ม
  • วันนี้เข้าโรงเรียนเช้า หมอกลงจัดมาก
  • ประชุมกรรมการบริหาร หารือเรื่องงาน สอบกลางภาค กีฬาสี เข้าค่ายพักแรม
  • มอบหมายงานตามภารกิจ ผอ. ให้วรนาฎไปรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 25 ธ.ค. เพราะผอ.ติดประเมินโรงเรียนในฝันื้เลยอนุกูล
  • ติดตามให้เจษฏาทำเสื้อทีมครู โลโก้อยู่กับธรรมรัตน์
  • บ่ายกลับเอาอิฐมาด้วย เข้าไปนิเทศเลยอนุกูล
  • น่าจะไม่มีปัญหา

เขียน 16 Dec 2008 @ 10:32 () แก้ไข 17 Dec 2008 @ 14:34, ()


ความเห็น (0)