อนุทิน 28663 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เดี๋ยวต้องประชุมอาจารย์เฉพาะวิชา strategic management เพื่อประสานงานการเรียนการสอนที่แยกเป็นหลาย sections แล้วมีอาจารย์คนหนึ่งไม่ยอมสอนรวมกับคนอื่น งานหนังหน้าไฟนะงานนี้

เขียน 09 Dec 2008 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)