อนุทิน 28373 - pkaek

pkaek

2-3ธ.ค.2551 "การค้นพบความลับของคนอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน" ดิฉันได้รับคำแนะจากลูกชายคนกลางให้อ่าน" The secret "และลูกสาวคนเล็กให้อ่าน "The Top Secret " เล่มแรกเขียนโดย รอนดา เบิร์น และจิระนันท์ พิตรปรีชา แปล ส่วนเล่มที่สอง เขียนโดย ทันตแพทย์สม สุจีรา ขณะที่อ่านยังไม่จบดี มีกิจกรรมในหน้าที่ที่ต้องทำ คือ ดำเนินการโครงการสัมมนาสรุปงานและวางแผนประจำปี ของหน่วยงาน จึงได้นำแนวคิดเรื่อง ความลับนี้ เข้ามาใช้บูรณาการทำกิจกรรม ตรง

" กฎแรงดึงดูดของความคิด"ความคิดมีแรงดึง จึงขั้นที่จะบันดาลให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการได้

สรุปความลับที่สำคัญ ใน..the secret

ถ้าต้องการสิ่งใดให้" ขอ" เพื่อให้จักรวาลรับรู้ว่าคุณต้องการ หลังจากนั้นให้ " เชื่อ" คุณจะได้รับสิ่งนั้นและจุดสำคัญ คือ " รับ" การสร้างความรู้สึก ความพอใจ ความปราบปลื้ม ยินดี ราวกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นมาครอบครอง....................................................................

ข้อที่ยาก คือ การรับ เพราะคนเราแตกต่างกันในความสำเร็จของชีวิต ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน ความรำรวย คู่ชีวิตและสุขภาพ ในหนังสือ เล่มที่2 จะอธิบายให้เข้าใจยิ่งขึ้น อธิบายถึงการปฏิบัติ

ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม นั้น คือ "การเปลี่ยนแปลงความคิดและบุคลิกภาพ" หมายถึง รูปแบบใหม่ของการอบรมเกิดขึ้นเพราะเราต้องการเปลี่ยนแปลงและทุกคนต้องได้รับความสุข พอใจ

ผลการประเมิน พอใจและมีความสุข ร้อยละ มากกว่า 90 และสิ่งประหลาดใจและดีใจ คือ พบว่า หัวหน้านั้นได้ทำอะไรให้มากและพากภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรนี้ 

จุดเน้น คือ การคิดเชิงบวก ทุกคนอยากเก่งอยากดี เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิธีการ โดยใช้เทคนิค การเล่าเรื่องความสำเร็จ และเลือกที่จะคิดดี เชื่อมั่นในตนเอง"เราทำได้" รับรู้ความสมเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด ความสุขเกิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่หาที่จอดรถได้ ตอนแรกที่เข้ามาทำงาน

เขียน 05 Dec 2008 @ 06:40 () แก้ไข 08 Dec 2008 @ 19:11, ()


ความเห็น (0)