อนุทิน 28370 - บุณยกร

บุณยกร

 

๕ ธันวามหาราช

ปวงประชาราชชื่นชมสมสมัย

ภาพที่เห็นเด่นชัดถนัดใจ

ภูวไนยทรงทศพิธราชธรรม

เราผองไทยน้อมรับพระราชดำรัส

ยึดเป็นหลักรู้รักสามัคคีเป็นที่ตั้ง

พลีสละชีพเพื่อราชบัลลังค์

ให้สมดังที่พระองค์ทรงกรุณา

๕ธันวาเวียนบรรจบครบรอบแล้ว

ให้พระแก้วสราญรมย์สมถวิล

หมู่พสกแซ่ซ้องก้องธรณิณทร์

ได้ยลยินขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอถวายพระพร พระบรมมหาบพิธ

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ภาพจากอินเตอร์เนต 

เขียน 05 Dec 2008 @ 05:13 ()


ความเห็น (0)