อนุทิน 28185 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

นั่งเขียนโปรแกรมจนเริ่มหิวข้าว วันนี้งานก็เดินระดับหนึ่ง งานวันนี้เป็นการเขียน JavaScript เพื่อใช้ YUI เสียส่วนใหญ่ JavaScript เป็นภาษาที่เขียนไม่สนุกแต่ทำเว็บแล้วก็เลี่ยงไม่พ้น

เขียน 02 Dec 2008 @ 19:45 ()


ความเห็น (0)