อนุทิน 28183 - บุณยกร

บุณยกร

 

แกนนำพันธมิตรอ่านแถลงการณ์ฉบับที่27 เมื่อประมาณ18.45 ยุติการชุมนุมทันทีพรุ่งนี้ 10โมงเช้า ทุกที่ ทั้งที่ทำเนียบ สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุววรณภูมิ เนื่องจากเห็นว่าตอนนี้เป็นสูญญากาศทางการเมือง และเป้าหมายการชุมนุมสำเร็จแล้ว ให้ตุลาการทำหน้าที่จัดการนักการเมืองที่ทำผิด ทำหน้าที่ที่ควรกระทำ แม้จะต้องเสียชึวิตจากอาวุธสงคราม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และก็ยังเรียกร้องให้ผู้ที่จะเข้ามา ใหม่ร่วมกับประชาชนในการสร้างการเมืองใหม่ แต่หากรัฐบาลใหม่เข้ามาฟอกความผิดให้ตนเองหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตนเอง หรือลดพระราชอำนาจ พันธมิตรจะกลับมาใหม่  

แถลงการณ์ ฉบับที่ 27/2551
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
       เรื่อง
       ประกาศชัยชนะของประชาชน
       ตาม ที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้จัดชุมนุมใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 รวม 192 วันนั้น ได้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
       
       1. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
       
       2. ขับไล่รัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิด เพื่อนำไปสู่การเมืองใหม่
       
       ตลอด ระยะเวลาการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถึง 192 วัน เราได้ทำหน้าที่พิทักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ดังนั้นคุณูปการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่สำคัญประการหนึ่ง คือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้สำเร็จจนเป็นผลให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยสามารถเดินหน้าพิสูจน์ ความผิดของนักการเมืองได้มาจนถึงวันนี้
       
       ผลจากคำ วินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่าการได้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานั้นไม่ใช่วิถี ทางของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทุจริตการเลือกตั้ง และเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยนั้นเป็นความถูกต้องชอบธรรมเป็นที่ประจักษ์
       
       จาก ผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผลทำให้ช่วงระยะเวลานี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บรรลุเงื่อนไขทั้ง 2 ประการคือ
       
       1. ได้รับชัยชนะในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้เป็นผลสำเร็จ จนทำให้เกิดการยุบพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ทุจริตการเลือกตั้งถึง 3 พรรคการเมือง
       
       2. ได้รับชัยชนะในการขับไล่รัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดชุดนี้ได้เป็นผลสำเร็จ
       
       พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอประกาศการได้รับชัยชนะตามวัตถุประสงค์ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็น “ชัยชนะของประชาชน”
       
       เมื่อ ได้รับชัยชนะตามวัตถุประสงค์แล้ว ประกอบกับเป็นช่วงเวลามหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่มีความปราถนาที่จะชุมนุมต่อไปโดย ไม่จำเป็น
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยจึงขอประกาศยุติการชุมนุมทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551
       พันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถือว่าในช่วงเวลานี้เป็นสูญญากาศ ไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศตามกฎหมาย จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายใดก็ตามที่จะเข้าสู่อำนาจในการบริหารประเทศ หาทางออกประเทศ อย่าได้สร้างเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดวิกฤติทางการเมืองอีก ขอให้หยุดยั้งอย่าให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลหุ่นเชิดระบอบทักษิณ ขอให้สะสางความผิดนักการเมืองในระบอบทักษิณ และขอให้ร่วมกับประชาชนสร้างการเมืองใหม่เพื่อปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง
       
       เราขอประกาศเจตนารมณ์นับแต่นี้ต่อไปว่า
       
       1. หากรัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณกลับมาอีก หรือมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย เพื่อฟอกความผิดให้กับคนในระบอบทักษิณ เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะกลับมาอีก
       
       2. หลังจากนี้ไป รัฐบาลชุดใดๆก็ตามที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่มีความจริงใจในการ ปฏิรูปสู่การเมืองใหม่โดยร่วมกับประชาชน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จะกลับมาอีกทันทีเช่นกัน
       
       เรา ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ และจนกว่าเราจะพบกันอีกเมื่อชาติต้องการ
       
       ด้วยจิตคารวะ
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
       วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เขียน 02 Dec 2008 @ 19:01 () แก้ไข 02 Dec 2008 @ 19:56, ()


ความเห็น (0)