อนุทิน 28172 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ทั้งวันเรารวมพลังระดมสมองคณะทำงานจัดทำแผน ทำหลักสูตรตามกรอบงานที่ดร.อรทัยหลอมให้ ปรับให้สอดคล้องไปด้วยกันกับปฏิญญาบุ่งคล้านคร 13ตุลาคม 2551 และปฎิญญา กาวิละ 1 ธันวาคม 2550
  • มีคณะทำงานมาเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน
  • วิธีการหลอมเราใช้การเสนอไฟล์ข้อความบนจอและพิมพ์ปรับแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน โดยยึดตารางปฎิญญา กาวิละ เริ่มตั้งแต่ด้านบริหาจัดการของโรงเรียน ด้านบุคลากร และด้านนักเรียน
  • จะเห็นว่างานนี้เป็นการรวมพลังนักบริหารจัดการICTของโรงเรียนในฝัน มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ 12เครื่อง จัดโต๊ะกลมเพื่อการระดมความคิด มีผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ เป็นสวนใหญ่ที่เป็นคระทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยสพฐ.
เขียน 02 Dec 2008 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)