อนุทิน 27870 - สี่ซี่

สี่ซี่

บ้านเมืองวุ่นวาย เหนื่อยมาก พยายามที่จะเฉยที่สุดทำงานให้ดีที่สุด แต่รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกจังเวลาที่คนที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาคุยกับเรา แล้วเราไม่อยากคุยเรื่องนี้ เค้าจะรีบเดินหนีแล้วทำหน้าเบื่อหน่ายใส่

วันนี้มีญาติมาเยี่ยม เรื่องแรกที่คุยเป็นเรื่องการเมือง เมื่อไม่ยอมคุยเรื่องการเมือง แล้วเฉยๆต่อสิ่งที่เขารู้สึกเขากลับเดินออกไปเลย โดยที่ไม่ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบเลย

เฮ้อ...รู้สึกแย่จัง

เขียน 29 Nov 2008 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)