อนุทิน 27424 - jaewjingjing

jaewjingjing

วันนี้ที่หอศิลปฯ มีรายการ Talk เป็นการเสวนาในวงสื่อเกี่ยวกับงานนิทรรศการศิลปะที่กำลังจัดแสดงอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดนิทรรศการในสัปดาห์หน้า ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งของนิทรรศการซึ่งผู้จัดต้องการให้มีขึ้นนอกเหนือการนำชมและกิจกรรมสำหรับเด็ก ผู้ร่วมรายการวันนี้เป็นตัวแทนของสื่อมวลชน การเสวนาก็เป็นการพูดคุยวิพากษ์นิทรรศการและหอศิลปฯในมุมต่างๆ แต่เป็นการวิพากษ์โดยมีข้อมูลเพียงบางส่วน และเป็นทัศนคติส่วนตัว ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นบ้างและที่ไม่จริงก็มาก (ในมุมมองส่วนตัว)

เขียน 24 Nov 2008 @ 01:21 ()


ความเห็น (0)