อนุทิน 27248 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนแต่เช้ามืด คุยกับนักเรียนหน้าเสาธง เน้นเรื่องที่ไปอบรมการช่วยเหลือ ดูแล ป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็ก
  • เช็คผลการแข่งขันเพื่อเตรียมจองที่พักและกำหนดผู้ควบคุมดูแลนักรียนไปแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ มทส. นครราชสีมา 19-21ธันวาคม 2551
  • มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ตรงกัน คือ การร้องเพลงคุณธรรม ซึ่งโทรให้อิ๊ดตรวจสอบและแก้ไขให้แล้ว
  • แจ้งให้ทราบทั่วกันแล้วว่าวันอังคารที่25ให้สลับตารางกับวันพฤหัส และทำกิจกรรมวันวชิราวุธ(ถวายราชสดุดี)
  • กรณีวัดถ้ำแสงธรรมขอใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบวันที่25คงไม่สะดวกเพราะยังเรียนปกติ ขอให้เป็นวันเสาร์ และรายละเอียดยังไม่ชัดเจนพอ ให้วรนาฏประสานเพิ่มเติม
  • เคลียร์แล้ว พระอาจารย์วัดป่าธรรมเสนามาพบเอง สรุปว่าครูเจษฎาให้นักเรียนทุกคนสมัครสอบนักธรรมครั้งนี้ โดยใช้ข้อสอบการสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการสอบนักธรรมเอก 6คน นักธรรมโท 86คน นักธรรมตรี 528คน
  • แบ่งเป็น 18 ห้องสอบ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ วันอังคารบ่ายสอบเสร็จค่อยทำกิจกรรมวันวิชราวุธ
เขียน 21 Nov 2008 @ 11:37 () แก้ไข 24 Nov 2008 @ 09:30, ()


ความเห็น (0)