อนุทิน 27025 - กวิน

กวิน

ใน แวดวงวรรณกรรม มีคำสัพยอก ที่ว่า "ผลัดกันเขียน เวียนกันอ่าน วานกันชม" หรือถ้าเป็นบางที่ก็อาจจะใช้คำว่า มธุรสวาจาแห่งกัลยาณมิตร หรือ การเสริมแรงด้านบวก (Positive Reinforcement)  (การเสริมแรงด้านบวก คือ การปรับพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ทำต่อไป เพื่อจะให้เกิดพฤติกรรมที่ดีนั้นซ้ำอีก ด้วยการสรรเสริญ เยินยอ ชื่นชม เพื่อให้เค้าปฏิบัติหรือทำพฤติกรรมดีๆ) จำได้ว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่ง อาศรมชาวโคลง ในเวปพันธุ์ทิพย์ มีการเขียนโคลงแสดงความยินดีที่บันทึกของ อาศรมฯ ครบ 100 กระทู้ เราก็เลยไปร่วมแสดงความยินดีกะเขาเอาไว้ว่า 

ร้อย    กรอง กองละร้อย     หลายกอง
กระทู้  กระเท่เร่ รอง           รับไว้
หมื่น   เม็ดกรวดทรายทอง- ถมเพชร(ะ) รัตน์ฤา
โคลง  กระดูกร้องไห้         เหือดสิ้นศิลปวรรณ

ศิลปวรรณ=วรรณศิลป

เขียน 18 Nov 2008 @ 16:50 () แก้ไข 18 Nov 2008 @ 21:54, ()


ความเห็น (0)