อนุทิน 27006 - กวิน

กวิน

อ่านบันทึก » เชิญแอ่ว บุโรพุทโธ ด้วยกันครับ ของท่านอาจารย์ พิชัย แล้วนึกอยากแต่โคลงกระทู้ บุโรพุทโธ ตั้งแต่หลายวันก่อน  วันนี้เลย เคาะสนิมสักหน่อย ไม่ได้แต่งโคลงสี่มาหลายเดือน

บุ 
     ราณท่านสร้างวัด-        วา สถาน สถิตเอย
โร     จนธรรมการ                เกริกหล้า
พุท    ธาวาสวิมาน              วิมุตมุ่ง วิโมกข์เอย
โธ     ชธรรมทิวอร้า-            อร่ามล้ำโลกสาม

โธชธรรม=ธุชธรรม=ธรรมคือธง
โลกสาม=ไตรภูมิ
โรจนธรรม=ธรรมอันรุ่งโรจน์
พุทธาวาส=พุทธ+อาวาส

เขียน 18 Nov 2008 @ 09:54 () แก้ไข 18 Nov 2008 @ 09:58, ()


ความเห็น (0)