อนุทิน 26728 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : (466) KM คืออะไร 64. เครื่องมือเอาชนะพฤติกรรม คิดอย่าง พูดอย่าง ทำอย่าง @ 154756 โดย Prof. Vicharn Panich 


KM= input » process » output » feedback » ?

feedback » ?

Feedback
อาจเกิดขึ้นเพราะ ทำงานแบบ ไม่คิด หรือ คิดไม่ถึง หรือ ทำโดย ไม่มี ตัวผู้ชี้วัด ที่ดีพอ ฯลฯ

Feedback อาจเกิดจาก บุคคลากร ภายในองค์กรเอง หรือ จากบุคคลากร ภายนอกองค์กร ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นทำงานใน  ระบบปิด หรือ ระบบเปิด?

ถ้าทำงานในระบบปิด ก็อาจจะควบคุม output » feedback ได้ง่ายกว่า ระบบเปิด

พอเกิด Feedback ก็อาจจะทำให้เกิด อาการ พูดไม่ออก (สุญญากาศทางคำพูด/นิ่ง/อึ้ง/หมดกำลังใจ/ห่อ/เหี่ยว) แต่ ในทางทฤษฎี เขาว่า Feedback คือสิ่งที่ต้องนำมาคิด นำมาพิจารณา นำมาทบทวน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข (การยิ้ม หรือหัวเราะเยาะ Feedback ว่า เออมันก็เรื่องธรรมดา หรือ นิ่งๆ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ (ศรีทนได้) ย่อมไม่ใช่วิถีแห่ง บัณฑิต

จะเห็นได้ว่า เราย่อมสามารถพยากรณ์ output + feedback ได้จาก input ด้วยก็ได้ (ผลการทำนาย อาจจะแม่นกว่าหมอดูด้วยซ้ำไป) โดยสรุป ผมเห็นว่า หากมี process+ตัวชี้วัด ที่เที่ยงตรง ถูกต้อง ทันเวลา ก็คือ เครื่องมือเอาชนะพฤติกรรม คิดอย่าง พูดอย่าง ทำอย่าง

ยกตัวเช่น คิดว่าจะไปออกค่ายจิตอาสา พูดว่าจะไปช่วยเหลือมวลชนผู้ทุกข์ยาก แต่เวลาทำเข้าจริง ก็กลับเน้นที่การไปเที่ยว เช่นนี้ เรียกว่า เพราะมี process+ตัวชี้วัด ที่ไม่เที่ยงตรง และไม่ถูกต้อง ซ้ำยังถูกใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม นี้เรียกว่า พฤติกรรมคิดอย่าง พูดอย่าง ทำอย่าง

เขียน 15 Nov 2008 @ 01:53 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:23, ()


ความเห็น (0)