อนุทิน 26725 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Dsc_2300 

หลัก 5 ส. (ที่ใช้ในไทย)
1.สกปก
2.โสโครก
3.สะเปะสะปะ
4.สะสม
5.สับสน

วิธีปฏิบัติ
1.ซุกกิ้งซิสสะเต้ม
(เวลาไม่ใช้ก็ ซุกๆ เอาไว้ก่อน)
2. คุ้ยซิ่งซิสสะเต้ม (เวลาจะใช้ก็ คุ้ยๆ หาเอาทีหลัง)

หลัก 5 ส. เกิดในสหรัฐ ในญี่ปุ่น และตายในไทย (เป็นไปตามหลัก พระไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป)

เขียน 15 Nov 2008 @ 00:58 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:23, ()


ความเห็น (0)