อนุทิน 26656 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

การทำงานหลายๆ อย่างได้พร้อมกันต้องอาศัยสมาธิและการควบคุมจิตใจสูงมาก ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มฝึกฝนจิตใจในลำดับขั้นนี้ ดูเหมือนว่ากำลังทำงาน แท้จริงแล้วคือการฝึกจิตแท้ๆ เชียว

เขียน 14 Nov 2008 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)