อนุทิน 26629 - บุณยกร

บุณยกร

  • แม่บอกลูกว่า"แม่เลี้ยงลูกของแม่ด้วยการให้กินให้ใช้ของที่สะอาด"
  • "ของที่สะอาด"ในที่นี้ แม่หมายถึงสิ่งของเงินทองที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แม่จึงภูมิใจที่ลูกของแม่ทุกคน เติบโตขึ้นมาแล้วมีอาชีพการงานที่เป็น"สัมมาอาชีวะ"เจริญรุ่งเรืองตามเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาดี..ธรรมรักษา..
เขียน 13 Nov 2008 @ 22:57 ()


ความเห็น (0)