อนุทิน 26571 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าถึงเที่ยง ประชุมผู้บริหารประจำเดือนที่โรงแรมเลยพาเลช
  • รับโล่ ผลประเมิน สมศ.รอบสองระดับ ดีมาก
  • ทราบจาก อกคศ. ผอ.โกศล ว่าจะย้าย ปนิก มาเลยพิท และครูอีกรวมประมาณ 2-3 คน จะมีประชุมบ่ายวันนี้ ยังไงขอสงวนครูคอมฯไว้ก่อนเพราะเป็นศูนย์ฯICT โรงเรียนในฝัน และวันนี้รับปากน้องป้อมให้เสนอเป็นศูนย์ซ่อมคอมฯ ของสพท.ลย.1
เขียน 13 Nov 2008 @ 14:12 () แก้ไข 08 Jun 2012 @ 15:12, ()


ความเห็น (0)