อนุทิน 2649 - ทองหยอด

การที่คนเราอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้อย่างสันติสุข ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นการแสดงน้ำใจได้ วิธีง่าย ๆในการแสดงความมีน้ำใจต่อกัน 

 

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวอกคนอื่น และแสดงความห่วงใยต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเรา จงทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม

 

เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ให้ในที่นี้ไม่จำเป็นต้อเป็นเงินทอง หรือสิ่งของมีค่า เป็นการให้ความรู้ต่าง ๆ ในการทำงาน

แสดงน้ำใจกับคนรอบข้าง เช่น ถามเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แสดงความเห็นใจต่อการเจ็บป่วย

เสียสละกำลังสติปัญญา กำลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อน ที่ต้องการพึ่งพาอาอาศัยเรา โดยเป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน

 

มีนิสัยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนบ้าน เช่น ไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรือ งานอื่น ๆ

 

เขียน 01 May 2008 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)