อนุทิน 26386 - สี่ซี่

สี่ซี่

เขียนตัวอย่างของ plagiarism ในแบบที่ไม่ถูกต้องเกือบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เขียนแบบที่ถูกต้องเลย ของง่ายผ่านไป เริ่มต้นเขียนสิ่งที่ยากแล้ว หวังว่าจะเสร็จภายในพรุ่งนี้

เขียน 11 Nov 2008 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)