อนุทิน 26386 - สี่ซี่

  ติดต่อ

เขียนตัวอย่างของ plagiarism ในแบบที่ไม่ถูกต้องเกือบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เขียนแบบที่ถูกต้องเลย ของง่ายผ่านไป เริ่มต้นเขียนสิ่งที่ยากแล้ว หวังว่าจะเสร็จภายในพรุ่งนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)