อนุทิน 26368 - กวิน

กวิน

สระน้ำ ต้นยอ กับกอไผ่ @ 222114 โดย  คนไม่มีราก

สวัสดีครับ คนไม่มีราก บังเอิญจัง กวินอ่านเจอ หลักการเลี้ยงดู พี่สาวผู้ชราภาพ ลูก ที่กล่าวถึงเรื่อง
สระน้ำ ลูกยอ กอไผ่ และ ใส่เตา นี้พอดี


ในหนังสือ อภิมหามงคลธรรม โดย ชมรมกัลยาณธรรม หน้าที่ 285 อธิบาย คำว่า ใส่เตา ไว้ว่า คือการ เผา หรือ ฌาปนกิจ  เมื่อ 3 ขั้นไม่สำเร็จ ก็ใช้ไม้สุดท้าย คือคิดว่า เขาได้ตายจากเราไปแล้ว ก็ควรจะเผาเขาไปเลย คือต้องทำใจให้ได้ (1) 

แต่ กวินคิดว่า ข้อสุดท้ายนี้ ทำได้ยากสุด กวินนั้นก็ยังทำไม่ได้นะครับ ในบางเรื่อง หรือบางคนที่เราอยากจะเอาใส่เตา เพราะไฟ คือ ตบะ (อันเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลส) ไฟที่หวังจะเผานั้นคงยังร้อนไม่พอ แต่ก็ร้อนพอที่จะเผาใจตัวเองให้ร้อนระอุ

ไหนๆ เมื่อคิดที่จะเผาเขาไม่ได้สำเร็จ กวินก็เลยคิดที่จะมุ่ง เผาตัวเอง แบบ นกฟินิกส์ (Phoenix) จะดีมั้ย?  นั่นคือพยายามแผดเผา อัตตาคือตัวตนดั้งเดิม ทิ้งไป คงจะดีกว่า :)   

อ้างอิง

(1) ชมรมกัลยาณธรรม. อภิมหามงคลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร ; มปป.

เขียน 11 Nov 2008 @ 12:04 () แก้ไข 11 Nov 2008 @ 12:04, ()


ความเห็น (0)