อนุทิน 26362 - กวิน

กวิน

เวลาที่คนคิดเห็นไม่เหมือนเรา ใครผิด? มิตตวินทุกชาดก @ 222040

สรุป

ข้อ ค. ในยุคปัจจุบัน มนุสสเปโต (มนุษย์ผู้มีความทะยานอยากเหมือนเปรต) เฉกเช่น มิตตวินทุกะ ก็ยังมีให้เห็นอยู่มากมาย เขาผู้นั้น อาจมีบ้านพักข้าราชการให้อยู่อาศัย แต่เขาเหล่านั้นก็ยังอาจจะทะยานอยาก คืออยากมีบ้านเป็นของตนเองราคาหลังละ 4 ล้านบาท พอมีบ้านเป็นของตนเองราคาหลังละ 4 ล้านบาท เขาก็ยังอาจจะละทิ้งบ้านของตนเองราคาหลังละ 4 ล้านบาทนั้นไป เพื่อไปอาศัยยังบ้านใหม่ของตนที่มีราคาหลังละ 8 ล้านบ้านแทน พอมีบ้านเป็นของตนเองราคาหลังละ 8 ล้านบาท เขาก็ยังอาจจะละทิ้งบ้านราคาหลังละ 8 ล้านบาท แล้วไปอาศัยยังบ้านราคาหลังละ 16 ล้านบาท และ 32 ล้านบาท ไปอีกเรื่อยๆ ตามลำดับ

จากเดิมเขายังไม่มีรถ เขาก็อาจจะมีความทะยานอยาก คืออยากมีรถ เมื่อมีรถ 1 คันเป็นของตนเองแล้ว เขาก็อาจจะอยากมี รถยี่ห้อหรูๆ แพงๆ เพิ่มขึ้น จาก 1 เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 จาก 8 เป็น 16 จาก 16 เป็น 32 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ

จากเดิมเขามีผัว มีเมียคนเดียว เขาก็อาจจะมีความทะยานอยาก คืออยากมีผัวมีเมีย 4 คน และจาก 4 คน ก็อยากมี 16 คน พอมี 16 คน ก็อยากมี 32 คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำดับ

ในที่สุด เมื่อเขาละทิ้งบ้าน ราคา 32 ล้านบาท ละทิ้ง รถทั้ง 32 คัน ละทิ้งผัวละทิ้งเมีย ทั้ง 32 คน เขาก็ย่อม มองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว กระทั่ง น้อมนำเอากงจักรนั้นมาเพื่อพัดติ้วบนศีรษะของเขาให้ได้รับทุกขเวทนาสาหัส นี้เป็นอำนาจของ กิเลสตัณหา นั่นเอง ที่ส่งผลทำให้มนุษย์กลายไปเป็น เปรต เสียเป็นส่วนมาก หากมนุษย์สามารถชนะอำนาจของ กิเลสตัณหา ในใจตนได้ มนุษย์ ก็ย่อมที่จะไม่กลายเป็น เปรต และเขา ย่อมไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ในท้ายที่สุดเขาก็ย่อมที่จะไม่ประสบพบเจอกับเหตุแห่งความทุกข์ทรมานกาย เหตุแห่งความทุกข์ทุกข์ทรมานใจ ด้วยประการฉะนี้

เขียน 11 Nov 2008 @ 09:48 () แก้ไข 11 Nov 2008 @ 09:49, ()


ความเห็น (0)