อนุทิน 26215 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยยังรักษาคุณภาพได้เสมอต้นเสมอปลาย .... ฝนตกหนักทีไรไฟดับทุกที .... ถ้าฝนตกแล้วไฟไม่ดับ ไม่ใช่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบอก ขอบอก...

แล้วดับกันครั้งหนึ่งดับยาวไปเลย วันนี้ไฟดับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ ยาวไปถึงเกือบสามทุ่ม เลยถือโอกาสไปซื้อของเสียเลย ดีเหมือนกัน

เขียน 09 Nov 2008 @ 20:46 ()


ความเห็น (0)