อนุทิน 25939 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ทำหนังสือแต่งตั้งรองหัวหน้าภาคฯ ประกอบด้วยรองหัวหน้าภาคอาวุโสสองท่าน ส่วนรองหัวหน้าภาคคนอื่นๆ คือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นโดยตำแหน่ง ทดลองรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่ของภาควิชาฯ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)