อนุทิน 25939 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทำหนังสือแต่งตั้งรองหัวหน้าภาคฯ ประกอบด้วยรองหัวหน้าภาคอาวุโสสองท่าน ส่วนรองหัวหน้าภาคคนอื่นๆ คือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นโดยตำแหน่ง ทดลองรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่ของภาควิชาฯ

เขียน 06 Nov 2008 @ 15:39 () แก้ไข 06 Nov 2008 @ 15:39, ()


ความเห็น (0)