อนุทิน #25939

ทำหนังสือแต่งตั้งรองหัวหน้าภาคฯ ประกอบด้วยรองหัวหน้าภาคอาวุโสสองท่าน ส่วนรองหัวหน้าภาคคนอื่นๆ คือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นโดยตำแหน่ง ทดลองรูปแบบนี้เป็นรูปแบบใหม่ของภาควิชาฯ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)