อนุทิน 25927 - มัทนา

มัทนา

"what is to give light must endure burning." - Viktor Frankl

"go toward the void....don't avoid" - ภิกษุณี อัยยา

เขียน 06 Nov 2008 @ 14:42 () แก้ไข 06 Nov 2008 @ 14:56, ()


ความเห็น (0)