อนุทิน 25861 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครับอาจารย์ wwibul  @25854 แมลงสาบได้ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ยาวนานกว่ามนุษย์หลายเท่าและคงจะอยู่รอดต่อไป แนวคิดนี้สะท้อนผ่านภาพยนต์เรื่อง WallE ซึ่งแทรกตลกร้ายไว้ก็คือ ในเนื้อเรื่องได้สมมุติเหตุการณ์ในอีก 800 ปีข้างหน้า ว่า ขยะจะล้นโลก จนมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่บนโลกได้ต่อไป ทำให้มีการสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะ (WallE) ซึ่งมีเพื่อนเป็น แมลงสาบ วกมาเรื่องกฎหมาย กวินคิดว่า ควรเชิญ อาจารย์ด้านกฎหมายมา อบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ก็ดีนะครับจะได้มี ปทัสถาน (norm) ที่ถูกต้อง

เขียน 06 Nov 2008 @ 00:02 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:32, ()


ความเห็น (0)